Цени на електрическа енергия за битови клиенти на EVN

Напомняме на всички клиенти на EVN "България Електроразпределение ЕАД", че от 1.07.2019г. са в сила новите цени за електрическа енергия за битови клиенти. Можете да се информирате повече тук:https://evn.bg/Home/Electricity.aspx