Обекти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

  Възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
Обект Проекти Дата
1 ЖС "А"-ПИ 53822.502.135 с.Оризаре - Кабели 20 кV Кабели 20kV 2008
2 ЖС "А"-ПИ 53822.502.135 с.Оризаре - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2008
3 ЖС "А"-ПИ 53822.502.135 с.Оризаре - Изгр.на БКТП 1х800кVА Кабелни мрежи 1kV 2008
4 Хотел със ЗОХ в УПИ I - 755,кв.6,гр. Поморие Кабелни мрежи 1kV 2008
5 ЖС -ПИ 39164.11.122 м.Домузбунар , с.Кошарица Кабелни мрежи 1kV 2008
6 ЖС-2бр. - УПИ VI - 83 , кв.31 , с.Горица Кабелни мрежи 1kV 2008
7 ЖС -ПИ 39164.15.243 , м.Сулуджана , с.Кошарица Кабелни мрежи 1kV 2008
8 ЖС с магазин - УПИ ХХI - 206 , кв.25 , с.Кошарица Кабелни мрежи 1kV 2008
9 ЖС- УПИ I - 34 , кв.19 , с.Кошарица Кабелни мрежи 1kV 2008
10 ИМГС с.Оризаре Изнасяне мерене 2008
11 ЖС сез-ПИ 51500.510.94 м.Акротирия - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
12 ЖС 2 вх-ПИ 51500.503.381 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
13 ЖС 3П 3"-ПИ 51500.503.52ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
14 ЖС 3П 4"-ПИ 51500.503.42ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
15 ЖС -ПИ 51500.503.275 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
16 ЖС 3П 3"-ПИ 51500.503.376 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
17 ЖС -ПИ 51500.503.44 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
18 ЖС 3П 2"-ПИ 51500.503.365 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
19 ЖС -ПИ 51500.503.129 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
20 ЖС юж.близнак -ПИ 51500.503.382 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
21 ЖС -УПИ-1062,кв.23,с.Каменар ,общ.Поморие - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
22 ЖС-УПИ ХI - 1805,кв.128а гр.Поморие - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
23 ЖС-УПИ IV - 1465,кв.130 гр.Поморие - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
24 Бистро -УПИ I - 204,м-в 16, м.Корията гр.Поморие - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
25 ЖС-ПИ 39164.15.89 м.Сулуджана,с.Кошарица - БКТП Трафопост 20/0,4kV 2009
26 ЖС-ПИ 39164.15.89 м.Сулуджана,с.Кошарица - Кабели 20 кV Кабели 20kV 2009
27 ЖС-ПИ 39164.15.89 м.Сулуджана,с.Кошарица - Кабели 1 кV Кабелни мрежи 1kV 2009
28 Хотел-рест.-УПИ 21111,кв.207 гр.Поморие - БКТП Трафопост 20/0,4kV 2009
29 Хотел-рест.-УПИ 21111,кв.207 гр.Поморие - Кабели 20 кV Кабели 20kV 2009
30 Хотел-рест.-УПИ 21111,кв.207 гр.Поморие - Кабели 1 кV Кабелни мрежи 1kV 2009
31 ЖС-ПИ 51500.511.5 ,СО Чолакова чешма,Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
32 ЖС с магазин -УПИ I -3031,кв.215 гр.Поморие - БКТП Трафопост 20/0,4kV 2009
33 ЖС с магазин -УПИ I -3031,кв.215 гр.Поморие - Кабели 20 кV Кабели 20kV 2009
34 ЖС с магазин -УПИ I -3031,кв.215 гр.Поморие - Кабели 1 кV Кабелни мрежи 1kV 2009
35 ЖС с магазин -УПИ I-1117, 1118,кв.79 гр.Поморие - Кабели 1 кV Кабелни мрежи 1kV 2009
36 ЖС Б -УПИ III ЗПБ,кв.1ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
37 ЖС -УПИ IХ ЗП 1,кв.9ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
38 ЖС -УПИ IV ЗП 6 ,кв.2-аж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
39 ЖС -УПИ VIII ,кв.6 ж.к.Черно море гр.Несебур - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
40 ЖС -УПИ XIV ,кв.4 ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
41 ЖС -УПИ IX ,кв.4 ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
42 ЖС -УПИ V-5280,5281 ,кв.260 гр.Поморие - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
43 ЖС -Кафе сладка. и 39164.501.545 гр.Кошарица - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
44 ЖС -УПИ III ,кв.7 ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
45 ЖС -ПИ 51500.503.82 ЗП 5,кв.4ж.к.Ч.M гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
46 ЖС -УПИ XIII ,кв.4 ж.к.Черно море гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
47 ЖС -ПИ 51500.503.369 Ч.M гр.Несебър - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2009
48 ВКЗ на "Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-бар", в УПИ V-21, кв.121, ж.р. "М.Рудник", гр.Бургас по Договор за присъединяване № 57139 / 2008 г. - Изграждане нa БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ VII, кв.121(ПИ07079.653.586), ж.р."М.Рудник", гр.Бургас Трафопост 20/0,4kV 2010
49 ЖС 3П 2"-ПИ 39164.502.231 кв.23 ж.к.Черно море - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2010
50 ЖС СЗ.калкан"-ПИ 51500.503.48 кв.31 ж.к.ЧМ - Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2010
51 ЖС 3П 6а"-ПИ 51500.503.400кв.12 Черно море Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2010
52 ЖС блок Б"-ПИ 39164.503.13 кв.5 Черно море Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2010
53 ЖС блок А"-ПИ 39164.503.13 кв.5 Черно море Кабели НН Кабелни мрежи 1kV 2010
54 ВКЗ на „Склад и раб.за автост.“УПИ VIII,кв.3 ПЗ-Победа Кабелни мрежи 1kV 2010
55 ВКЗ на „Админ.сгр. и автосерв.“УПИ II-884,кв. ПЗ-м.Рудник Кабелни мрежи 1kV 2010
56 Кабели НН от ТП Печатница до с.м.улично осветление Кабелни мрежи 1kV 2010
57 с.Дюлево СН-КЛ ТП 3 до ТП 4 Кабели 20kV 2010
58 парк Росенец СН-КЛ ТП Трансстрой- Проходна Кабели 20kV 2010
59 парк Росенец СН-КЛ ТП Дъбрава – ТП Хижа Отманли Кабели 20kV 2010
60 с.Загорци , СН-КЛ ТП 2 – ТП 3 Кабели 20kV 2010
61 с.Дюлево СН-КЛ ТП 3 -ЖР Кабели 20kV 2010
62 с.Русокастро, СН-КЛ Военнен блок – ТП Кухня Кабели 20kV 2010
63 ВКЗ на ЖС в УПИ V, кв.121,ж.р.М.Рудник Кабелни мрежи 1kV 2010
64 Комплекс жилищни сгради “Долче вита 2” в ПИ 11538.502.376 по КК на гр.Св.Влас, общ.Несебър (УПИ I-8020, кв.43 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) - "Изграждане нa БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ XIII, кв.44 по регулационния план на гр.Св.Влас-юг (ПИ 11538.502.416 по КК на гр.Св.Влас), Трафопост 20/0,4kV 2011
65 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "3", гр.Българово Изнасяне мерене 2011
66 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ I, м."Трите братя", землище на гр.Айтос, община Айтос Трафопост 20/0,4kV 2011
67 "Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ I, м."Трите братя", землище на гр.Айтос, община Айтос Кабели 20kV 2011
68 "Изграждане нa БКТП 20/0,4kV 2х630kVA в УПИ II, кв.29 по регулационния план на гр.Св.Влас-юг (ПИ 11538.502.224 по КК на гр.Св.Влас) Трафопост 20/0,4kV 2012
69 "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4kV 2х630kVA" в УПИ II, кв.29 по регулационния план на гр.Св.Влас-юг (ПИ 11538.502.224 по КК на гр.Св.Влас) Кабели 20kV 2012
70 "Изграждане нa БКТП 1, 20/0,4kV 1х630kVA в ПИ 11538.502.291 по КК на гр.Св.Влас, община Несебър Трафопост 20/0,4kV 2012
71 "Изграждане нa БКТП 2, 20/0,4kV 1х630kVA в ПИ 11538.502.291 по КК на гр.Св.Влас, община Несебър Трафопост 20/0,4kV 2012
72 "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 1, 20/0,4kV 1х630kVA и нов БКТП 2, 20/0,4kV 1х630kVA в ПИ 11538.502.291 по КК на гр.Св.Влас, община Несебър Кабели 20kV 2012
73 „Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП, 20/0,4kV, 1x1250kVA в ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) Кабели 20kV 2012
74 „Подмяна на съществуващи стълбове и електромерни табла за потребители, захранвани от въздушна линия НН – ТП“Радецки“, ТП“Толбухин“ и ТП“Тимок“, гр.Карнобат“ Реконструкция въздушна мрежа 1kV 2012
75 “Изграждане на БКТП – НОВ, с.Соколец, общ.Руен, обл.Бургас“ Трафопост 20/0,4kV 2012
76 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "7", гр.Българово Изнасяне мерене 2012
77 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "5", гр.Българово Изнасяне мерене 2012
78 „Изграждане на нов БКТП, 20/0,4kV, 2x800kVA за захранване на „Хотел "Лунна пътека“ - корпус "Б", ПИ 11538.502.347 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ III-347, кв.46 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) Трафопост 20/0,4kV 2012
79 „Външно ел.захранване - площадкови кабелни мрежи НН за захранване на „Хотел "Лунна пътека“ - корпус "Б", ПИ 11538.502.347 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ III-347, кв.46 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) Кабелни мрежи 1kV 2012
80 „Изграждане на нов БКТП, 20/0,4kV, 1x1250kVA за захранване на „Жилищни сгради, външен басейн и бистро - комплекс-“Олимп“, ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) Трафопост 20/0,4kV 2012
81 „Изграждане на нов БКТП-1, 20/0,4kV, 1x800kVA за захранване на „Комплекс жилищни сгради“, ПИ 73571.22.39, м.“Боруна“, землище на с.Тънково, Община Несебър Трафопост 20/0,4kV 2012
82 „Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП-1, 20/0,4kV, 1х800kVA в ПИ 73571.22.39, м."Боруна", землище на с.Тънково, Община Несебър Кабели 20kV 2012
83 „Комплекс жилищни сгради“, ПИ 73571.22.39, м.“Боруна“, землище на с.Тънково, Община Несебър, „Външно ел. захранване - площадкови кабелни мрежи НН“ Кабелни мрежи 1kV 2012
84 "КНН от ТП "Помпена станция ДЗС 2" до нов КРШ" в имот 000716 Кабелни мрежи 1kV 2012
85 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "1", с.Константиново, общ.Камено Изнасяне мерене 2013
86 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "2", с.Константиново, общ.Камено Изнасяне мерене 2013
87 Изнасяне мерене на границата на собственост, БКТП "3", с.Константиново, общ.Камено Изнасяне мерене 2013
88 Реконструкция на въздушна линия НН на ТП "Детска градина", с.Дебелт, общ.Средец Реконструкция въздушна мрежа 1kV 2013
89 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "Детска градина", с.Дебелт, общ.Средец Изнасяне мерене 2013
90 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "Кръста", гр.Средец, общ.Средец Изнасяне мерене 2013
91 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "Цора", гр.Средец, общ.Средец Изнасяне мерене 2013
92 Реконструкция на въздушна линия НН на ТП "Ресторант", с.Дебелт, общ.Средец Реконструкция въздушна мрежа 1kV 2013
93 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "Ресторант", с.Дебелт, общ.Средец Изнасяне мерене 2013
94 Реконструкция на въздушна линия НН на ТП "Ресторант", с.Дебелт, общ.Средец
ПОДОБЕКТ: Изграждане на нов МТТ, 100kVA, с.Дебелт, общ.Средец
Трафопост 20/0,4kV 2013
95 Реконструкция на въздушна линия НН на ТП "Училище" и ТП“кв.34“, с.Дебелт, общ.Средец Реконструкция въздушна мрежа 1kV 2013
96 Изнасяне мерене на границата на собственост, ТП "Училище" и ТП "кв.34" , с.Дебелт, общ.Средец Изнасяне мерене 2013
97 „Изграждане на нов БКТП, 20/0,4kV, 1x1250kVA за захранване на „Жилищни сгради, външен басейн и бистро - комплекс-“Олимп“, ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) -промяна по време на строителство съгласно чл.154(2) т.6 за етапно изграждане при условията на чл.152(2) от ЗУТ Трафопост 20/0,4kV 2013
98 „Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП, 20/0,4kV, 1x1250kVA в ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) -промяна по време на строителство съгласно чл.154(2) т.6 за етапно изграждане при условията на чл.152(2) от ЗУТ Кабели 20kV 2013
99 „Външно ел. захранване - площадкови кабелни мрежи НН за захранване на „Жилищни сгради, външен басейн и бистро - комплекс-“Олимп“, ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг)
-промяна по време на строителство съгласно чл.154(2) т.6 за етапно изграждане при условията на чл.152(2) от ЗУТ
Кабелни мрежи 1kV 2013
100 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA за захранване на пречиствателна станция за отпадни води",
ПИ 51500.48.15, по КК на гр.Несебър, м."Инджекьойско блато“
Трафопост 20/0,4kV 2013
101 "Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA за захранване на пречиствателна станция за отпадни води", ПИ 51500.48.15, по КК на гр.Несебър, м."Инджекьойско блато“ Кабели 20kV 2013
102 "Външно кабелно захранване НН на пречиствателна станция за отпадни води", ПИ 51500.48.15, по КК на гр.Несебър, м."Инджекьойско блато“ Кабелни мрежи 1kV 2013
103 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA за захранване на жилищна сграда "Омега Рисорт", ПИ 61056.501.413, индентичен с УПИ XII-528, кв.33 по плана на с.Равда, Община Несебър Трафопост 20/0,4kV 2013
104 "Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA за захранване на жилищна сграда "Омега Рисорт", ПИ 61056.501.413 индентичен с УПИ XII-528, кв.33 по плана на с.Равда, Община Несебър Кабели 20kV 2013
105 "Външно кабелно захранване НН на жилищна сграда "Омега Рисорт", ПИ 61056.501.413, индентичен с УПИ XII-528, кв.33 по плана на с.Равда, Община Несебър Кабелни мрежи 1kV 2013