Обекти вътрешни инсталации

 

Обект РЗП, м2 Възложител Проектирани инсталации Дата
1 “Жилищна сграда с апартаменти, подземни паркоместа, летен бар и басейн” в УПИ VIII – 7052, кв.34, гр.Свети Влас – юг, община Несебър - „Порто Парадисо“ 6550 “ОМАКС ГРУП” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, асансьорна 2008
2 "Жилищна сграда" в УПИ ІI-5137, кв.245 по плана на гр.Поморие, община Поморие 12000 "ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, 2008
3 “Ваканционен комплекс ЕМБЕРЛИ”, ПИ 44094.502.278/ УПИ IV-239, 260, кв.5/, с.Лозенец, общ.Царево 7000 „ЕМБЕРЛИ ДИВЕЛОПМЪНТ” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно и фасадно осветление, пожароизвестяване 2008
4 „Жилищна сграда” В УПИ І-22, кв. 16,
к-с "Изгрев", гр.Бургас
9200 "ДОМИНВЕСТ СТРОЙ" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, асансьорна 2008
5 Ваканционeн комплекс с апартаменти, магазини, офиси, снек барове, открити басейни в ПИ 002014, м. "Юрта”, землище гр.Св. Влас, Община Несебър - „Сплендидо маре“ 33000 “ОМАКС ГРУП” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2008
6 Жилищни сгради в УПИ ІІ-26 и ІV-26,кв.25,
по плана на ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас
9100 "Бе Ге Пропърти" ООД, Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, асансьорна 2008
7 "МОЛ ИЗГРЕВ"-Търговски и Развлекателен комплекс с трафопост и покривен паркинг" находящ се в УПИ-V-8,19,34,35,36,37,44,47,48,292 на масив 82, ул.Транспортна на местността"Хайлъка", гр.Бургас
Подобект:"СНЕК БАР-НОА КАФЕ" на приземен етаж,под травелатор"
250 " НОА КАФЕ " EООД Силови, осветителни 2008
8 Обект: “Жилищна сграда” в УПИ X, кв.4402, по ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг-запад”, общ.Несебър 1000 “МЕРКУРИЙ-99” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2008
9 „Хале и административна сграда в ПИ 054009 в м.Герен бунар, кв. Долно Езерово“ 1320 “БСА” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
10 „Преработка по време на строит. на жилищна сграда в УПИ II-5137, кв.245, гр.Поморие, община Поморие 1130 "АРХЛАЙН НИКОЛОВ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
11 “Преработка по време на строит.сграда под тенискорт в компл.жилищни сгради в имот 21191, м.Уруч енде, с.Кошарица 560 „БИЙЧ АПАРТМЪНТС” ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
12 "Басейн в комплекс ЕМБЕРЛИ в ПИ 44094.502.278/ УПИ IV-239, 260, кв.5, с.Лозенец, общ.Царево   „ЕМБЕРЛИ ДИВЕЛОПМЪНТ” ООД Силова, осветителна 2009
13 „Жилищна сграда с ресторант в УПИ VII 679, кв.12, к.з.Делфин,общ.Несебър 630 "СМАРТ КО“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
14 „Склад за временно съхранение на авиочасти и материали при летище Бургас“ 500 “БСА” ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, пожароизвестяване 2009
15 „Жилищни сгради А и Б в ПИ 39164.12.652 м.12, местност Липака, с.Кошарица“ 3060 "KАЗА ИНВЕСТ'' ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2009
16 "Вилни сгради в УПИ II 8040 м.Буджака, гр.Созопол“ 960 "РАЙС ИНВЕСТ" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
17 "Вилни сгради в УПИ II и III 8108 м.Буджака, гр.Созопол“ 1200 "НОРВИК КАПИТАЛ" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
18 "Вилни сгради в УПИ IV и V 8108 м.Буджака, гр.Созопол“ 1157 "НОРВИК КАПИТАЛ" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
19 "Жилищна сграда в УПИ II 52013, кв.52, с.Голямо Буково, общ.Средец“ 220 Георги Дочев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
20 "Жилищни сгради в УПИ IV 104, кв.20 по плана на с.Равда, общ.Несебър“ 680 Георги Захариев Петрушев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
21 "Жилищни сгради в УПИ IV 631.630, кв.43 гр.Св.Влас, общ.Несебър“ 975 „Студио 45“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
22 „Жилищна сграда в имот 049004 с.Визица, общ.Малко Търново“ 100 "АУРИНКОСЕРВИС" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
23 „Жилищна сграда в парцел част от ПИ-75 в УПИ X-75, кв.12 по плана на с.Младежко, общ.Малко Търново“ 110 Доротея Драшкова Нейкова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2009
24 Допълващо застрояване в УПИ XVII 440, кв.55 по плана на с.Дебелт, Община Средец 100 Костадин Николов Янев Силови, осветителни 2010
25 ”Aдминистративна сграда” в УПИ III (ПИ с инд.№07079.823.355), кв.20, кв."Лозово", гр. Бургас – вътрешни ел.инсталации 324 Община Бургас Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
26 "Кметство", с.Равна гора, Община Созопол 150 Община Созопол Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
27 База за търговска и производствена дейност и административна сграда в УПИ ІV-9,м.Герен бунар, гр.Бургас - Етап 3 366 "СТФ Комерс" EООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
28 База за търговска и производствена дейност и административна сграда в УПИ ІV-9,м.Герен бунар, гр.Бургас - Етап 2 200 "СТФ Комерс" EООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
29 МВЕЦ "Камчия" в ПИ №100016, м."Желязната река", землище с.Камчия, общ. Сунгурларе 140 "БУЛГАРЛИЗИНГ БУРГАС" АД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
30 "Преустройство на съществуващи сгради във Винарна и складова база" в УПИ VІ-15, масив 18, с.Страцин, общ.Поморие - ЕКСПОЗИЦИОННА СКЛАДОВА БАЗА 253 "ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
31 "Преустройство на съществуващи сгради във Винарна и складова база " в УПИ VІ-15, масив 18, с.Страцин, общ.Поморие - "Преустройство на гъбарник в складова база" 1100 "ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
32 "Преустройство на съществуващи сгради във Винарна и складова база" в УПИ VІ-15, масив 18, с.Страцин, общ.Поморие - "Преустройство на бланшорна за винарна" 500 "ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
33 "Надстройка на съществуваща жилищна сграда", УПИ VIII-72, кв.4, СО "Чолакова чешма", землище на с.Кошарица, Община Несебър 500 Иван Гочев Гочев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2010
34 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „А” 1300 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
35 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „B” 1300 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
36 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „C” 1300 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
37 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „D” 1300 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
38 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „E” 1300 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
39 “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „F” 500 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
40 "Къща за гости с бистро" в УПИ VII-158, кв.31, с.Бяла вода, Община Малко Търново 940 “ДИАСЕЛ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
41 "Малка бутикова винарска изба" в УПИ VII-158, кв.31, с.Бяла вода, Община Малко Търново 900 “ДИАСЕЛ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
42 "Къща за гости със СПА" в УПИ VIII-159, кв.31, с.Бяла вода, Община Малко Търново 603 “НАТС КОМЕРС“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
43 "Къща за гости" в УПИ IX-160, кв.31, с.Бяла вода, Община Малко Търново 540 “АСТИ“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2010
44 Жилищна сграда в УПИ II-общ, кв.18, жк."Черно море", гр Несебър, етап 1 150 Милен Стойчев Георгиев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
45 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда “А“ 200 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
46 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда “B“ 200 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
47 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда “C“ 200 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
48 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда “D“ 200 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
49 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда “E“ 200 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
50 “Преустройство на Офис 2 и склад към него в съществуваща жилищна сграда с магазини в УПИ III-1843, кв.51, ЦГЧ – изток, гр. Бургас в Дентален кабинет” 50 Люси Бохосян Силови, осветителни, слаботокови 2011
51 “Многофункционална сграда с търговски център, бар и жилища в УПИ V, кв.71, по плана на гр.Приморско, община Приморско 4560 "МД ИНВЕСТ 2009"ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
52 “Промяна по време на строителство на хотел и жилищна сграда в жилищни сгради за сезонно обитаване” в УПИ I- 462, кв.52, с. Равда, общ. Несебър - Сграда “1“ и Сграда „2“ 9100 СД "ВИМПЕЛ-ХРИСТОВ И СИЕ" Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
53 “Ресторант и магазини в УПИ XVII-177, кв.24 (ПИ 11538.501.292), гр.Свети Влас, общ.Несебър“ 500 Атанаска Златанова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
54 “Жилищна сграда“ в УПИ V 322, кв. 29, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас 500 "Дивайн Дизайн'' ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
55 "Жилищна сграда за сезонно ползване с обекти за обществено обслужващи дейности"- промяна по време на строителство по чл.154, ал.5, във връзка с §5, т.4, в кв.7501, УПИ II-65 по плана на к.к.Сл.Бряг - Запад, общ.Несебър 5720 Димитър Димитров Канев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
56 “Жилищна сградав УПИ I-33,34 в кв.10 по плана на с. Стоилово, общ. М. Търново, Област Бургас” 530 Красимир Ганчев Лазаров Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
57 „Жилищна сграда в УПИ XI-439 по рег.план на с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас одобрен със заповед № 2596/08.07.1965 г., част.изменен със заповед № 66/26.09.1995“ 300 Ивайло Костадинов Янев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
58 „Надстройка и преработка на същ.жилищна сграда в УПИ IV-421, кв.48, гр.Св. Влас, общ.Несебър“ 165 Стойчо Георгиев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
59 “Жилищна сградав ПИ 39164.15.97, м.“Йовче дере“, землище на с.Кошарица, община Несебър” 648 „Регион България“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
60 „Гараж-допълващо застрояване в УПИ VIII, кв. 5 по плана на с.Твърдица, общ.Буграс“ 85,73 Димитър Петров Маринчев Силови, осветителни, мълниезащитна 2011
61 „Пожароизвестителна инсталация на ОУ „Антон Страшимиров“, етаж 4, етап 1“ 1500 ОУ „Антон Страшимиров“ Пожароизвестяване 2011
62 „Пожароизвестителна инсталация на многофункционална сграда с търговски център, бар и жилища в УПИ V, кв.71 по плана на гр.Приморско, общ.Приморско“ 1200 "МД ИНВЕСТ 2009"ЕООД Пожароизвестяване 2011
63 “Надстройка и преработка на кота +8,55 на съществуваща жилищна сграда за сезонно ползване и настаняване на курортисти със ЗОХ и подземни гаражи в УПИ I-475, кв.58, с.Равда, общ.Несебър“ 1620 "Сле Груп" ЕООД Силови, осветителни, мълниезащитна 2011
64 „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ XVII-171, кв.8 по плана на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас“ 74 Руса Иванова и др. Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
65 “Апартаментен хотел в УПИ XVII- 457, кв.22А по плана на с.Равда, общ.Несебър” (ПИ 61056.502.411) 2140 "ТИ СТРОЙ ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
66 “Преустройство на кота +0.00 и кота +8.40 на Вилна сграда за сезонно ползване в УПИ XVII общ. (ПИ.51500.503.603), кв.28 по плана на в.к. „Черно море“, Община Несебър“ 356,52 "ТЕ СТРОЙ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
67 “Фасадна реставрация и частични вътрешни промени на жилищна сграда в ПИ 67800.501.117 ( УПИ VIII-117, кв.11), гр.Созопол“ 239,04 Никола Ликоманов Силови, осветителни, слаботокови 2011
68 “Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ XII, кв.28, ЗП №2, ж.к.“Черно море“, гр.Несебър“ 258 Пенка Стойчева Стойкова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
69 “Жилищна сграда - пристройка и надстройка в УПИ I-840, кв.24 по плана на кв.“Сарафово“, Община бургас“ 280 Стефан Бърнев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
70 “Навес за гаражи в УПИ I-8, м. 26, м.“Под селото“, з-ще кв.Лозово, гр.Бургас” 108,35 „Мифа Киров“ ЕООД Силови, осветителни, мълниезащитна 2011
71 „Жилищна сграда в УПИ IV-85215.97, квартал 39 – Сарафово, град Бургас, община Бургас“ 429,54 „БС ТРАНС“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
72 “Промяна по време на строителство на Апартаментен хотел в УПИ ХVII457, кв.22А, по плана на с.Равда, общ. Несебър-преустройство на складове в жилища на терасовиден етаж на кота +14.00” 318,63 "ТИ СТРОЙ ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови 2011
73 “Къща за гости, с.Сакарци, ПИ – 20, общ.Тополовград” 624,62 Стайка Георгиева Караманлиева Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
74 „Аварийно и евакуационно осветление на ОУ „Антон Страшимиров“,гр.Бургас“ 1500 ОУ „Антон Страшимиров“ Аварийно и евакуационно осветление 2011
75 “Апартаментен хотел в УПИ IX – 456, кв.22а, с.Равда, общ.Несебър” 2035 "ТИ СТРОЙ ГРУП" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2011
76 “Преустройство на част от съществуваща жилищна сграда в аптека в УПИ II (ПИ 11538.503.87.2), кв.52 по плана на гр.Свети Влас”  31,89 Венко Велев, Стоянка Велева Силови, осветителни, слаботокови 2011

77

“Апартаментен хотел в УПИ V-23, кв.5, м.“Пясъка“, гр.Приморско” 4540 „Евробилдинг Инженеринг“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012

78

“Промяна по време на строителство на Апартаментен хотел в УПИ XVII-457, кв.22А, по плана на с.Равда, общ.Несебър - преустройство на апартаменти №2 и №3 в „Бира-скара“ на първи етаж на кота -0,70“ 130,54  „ТИ СТРОЙ ГРУП“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
79 “Жилищна сграда в УПИ IV-333, кв.31, по плана на с.Рудник” 604,6 Веселин Георгиев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
80 “Апартаментен хотел в УПИ III 366, кв.61, по плана на с.Равда, общ.Несебър“ 2055 „ТИ СТРОЙ ГРУП“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
81 “Галерия Бургас – Многофункционален търговско-развлекателен комплекс в УПИ I-125, кв.53 по плана на СПЗ, град Бургас“ - “Магазин „TIMEOUT“ № 1.086“ 137,49 „ЛАЙТ“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
82 “Преустройство на апартамент №85 / с идентификатор 51500.510.122 / с цел обособяване на два самостоятелни апартамента в поземлен имот с идентификатор 51500.510.122 по КК на гр.Несебър, м“Акротия““ 167,29 „ЛАЧЕРИТА“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
83 “Гараж в имот 000697 в земл.на гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974” 132,98 „ВиК“ - ЕАД гр.Бургас Силови, осветителни 2012
84 “Препроектиране по време на строителство на хотел и жилищна сграда - „коктейл-бар“ в УПИ I- 462, кв.52 по плана на с.Равда, общ.Несебър” 16,36 „СЛЕ - ГРУП“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
85 “Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ IV-76, кв.10(ПИ 51500.510.166), по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу“” 2265 A.Антонов, Г.Костуркова и др. Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
86 “Преработка по време на строителството – на партерен етаж от апартаменти в студиа на жилищна сграда в УПИ XVIII-504, кв.30А по плана на с.Равда” 887 Добри Динев,
Йорданка Добрева
Силови, осветителни, слаботокови 2012
87 „Жилищни сгради и жилищна сграда с бира-скара в УПИ V-76, кв.10 (ПИ 51500.510.167) по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу““ - Сграда А1, сграда А2, сграда Б 957,78 Георгина Костуркова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
88 „Промяна по време на строителство на апартаментен хотел в УПИ IX-456 (ПИ 61056.502.397), кв.22А,по плана на с.Равда, общ.Несебър– преустройство на складове в жилища на терасовиден етаж на кота 14.00“   „ТИ СТРОЙ ГРУП“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
89 “Жилищна сграда в УПИ IV-539, кв.58, гр.Св.Влас, община Несебър – изменение по време на строителство“   Нася Игнатова Силови, осветителни, слаботокови 2012
90 “Промяна по време на строителство – преустройство на хотел за сезонно ползване в УПИ I-518, кв.57а, с.Равда в жилищна сграда за сезонно ползване, преработка на ет.1 на кота +0.00 и преработка на покривната конструкция“ 1115 Лидия-Барбара Пиетшик Вангелова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
91 “Преработка по време на строителство – преустройство от жилищна сграда в балнео хотел две звезди в имот пл.№15227, масив 15, м.“Сулуджана“, с.Кошарица, община Несебър” 1298 „БИЛДКОМ ИНВЕСТ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
92 “Преработка на жилищна сграда по време на строителство в имот пл.№15227, масив 15, м.“Сулуджана“, с.Кошарица, община Несебър” 1194 „БИЛДКОМ ИНВЕСТ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
93 “Преработка на жилищни сгради по време на строителство в имот пл.№15227, №15228, масив 15, м.“Сулуджана“, с.Кошарица, община Несебър” 751,3 „БИЛДКОМ ИНВЕСТ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
94 “Промяна по време на строителство на апартаментен хотел в УПИ III 366, кв.61, по плана на с.Равда, общ.Несебър – преустройство на складове в жилища на ет.5, кота +11.20 и на терасовиден етаж, кота +14.00“ 755 „ТИ СТРОЙ ГРУП“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
95 “Жилищна сграда в ПИ 61056.502.452, по плана на с.Равда, община Несебър” 1288 „Парус Груп“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
96 “Апартаментен хотел с обекти за общ.обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“ - Етап 1 – сгради А и Б, Етап 2 -сгради В и Г, Етап 3 – сгради Д и Е 11305 „СЛЕ ГРУП“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, дистанционно отчитане на водомери 2012
97 “Апартаментен хотел в УПИ III 151, кв.26, по плана на с.Равда, община Несебър” 838 „БГ ДРИЙМ ПРОПЪРТИС“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
98 “Промяна по време на строителство – частична преработка сутерен на обслужваща сграда F и обединяване на студио 13 и студио 14 в секция А в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на
гр. Черноморец“
292 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
99 “Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-593, кв.59/51500.502.283/, по плана на гр.Несебър“ 377 Тодор Ангелов, Веселин Маринов Силови, осветителни, слаботокови 2012
100 “Преустройство на жил.сграда в БИСТРО в ПИ 345 КК 00833.502.157.2, гр.Ахелой, общ.Поморие“ 65,28 Владимир Коджабашев, Петър Брусев Силови, осветителни, слаботокови 2012
101 “Промяна по време на строителство на кота -3.45 и -0.60 на жилищна сграда за сезонно ползване и настаняване на курортисти със ЗОХ и подземни гаражи в УПИ I-475, кв.58, с.Равда, общ.Несебър“ 298 „СЛЕ ГРУП“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
102 “Склад за строителни материали в ПИ 07079.1.290, м.“Под шосето“, кв.“Сарафово“, гр.Бургас“ 812 „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
103 “Промяна по време на строителство на кота +1.40 и +9.80 в Жилищна сграда 1“ в УПИ I- 462, кв.52, по плана на
с.Равда, общ. Несебър
378 СД "ВИМПЕЛ-ХРИСТОВ И СИЕ" Силови, осветителни, слаботокови 2012
104 "Вилни сгради в ПИ 109, м."Секан камък", с.Младежко, община Малко Търново", Вилна сграда „А“, „Б“, „В“ и „Г“ 669 КАМИ ВАЙН'' ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2012
105 “Вътрешна реконструкция на банков филиал „Христо Ботев“ на „Уникредит Булбанк” АД, гр.Бургас” 161,5 „Уникредит Булбанк“ АД Силови, осветителни, слаботокови 2012
106 “Преустройство и реконструкция на административно – кухненски блок на ОДЗ 14 в УПИ I, кв.29 по плана на к-с „Изгрев“, Община Бургас” 325,34 ОДЗ 14, к-с „Изгрев“, Бургас Силови, осветителни, слаботокови 2012
107 "Къща за гости в УПИ IV-101, кв.15 по плана на с.Близнак, Община Малко Търново, Област Бургас" 591,42 "СИНАГРО" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление 2012
108 “Преработка по време на строителство на 1 /2 от сграда „А“(източна част)” в имоти пл.№15227 и пл.№15228, м.15, м.“Сулуджана“, с.Кошарица, Община Несебър 779,2 „БИЛДКОМ ИНВЕСТ“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
109 “Промяна по време на строителство на жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ IV-76, кв.10(ПИ 51500.510.166), по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу“-преустройство на складове в жилища на етаж четири на кота +8.40 и на подпокривен етаж на кота +11.20” 979,62 A.Антонов, Г.Костуркова и др. Силови, осветителни, слаботокови 2012
110 “Къща за гости, ПИ – 18 по Кадастр.план на с.Сакарци, общ.Тополовград” 624,62 „Интервал-Инвест“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
111 “Промяна по време на строителство на апартаментен хотел с обекти за общ.обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“-преустройство на складове в жилища на подпокривен етаж на кота +14.60“ 1774 „СЛЕ ГРУП“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
112 “Вътрешно преустройство на жилище с идентификатор 07079.613.219.1.10 с цел обособяване на две самостоятелни жилища в Сграда 1 в поземлен имот с идентификатор 07079.613.219 по кадастралната карта на гр.Бургас” 69,93 Динко Костадинов Хаджидинев Силови, осветителни, слаботокови 2012
113 “Промяна по време на строителство на апартаментен хотел в УПИ III 151, кв.26, по плана на с.Равда, община Несебър – преустройство на складове в жилища на терасовиден етаж – кота +8.40” 141,19 „БГ ДРИЙМ ПРОПЪРТИС“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
114 “Преустройство по време на строителство от Семеен хотел в Жилищна сграда за сезонно ползване в
УПИ XVII-504, кв.30-А, по плана на с.Равда, Община Несебър”
841,2 Добри Иванов Динев,
Йорданка Вас. Добрева
Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
115 „Промяна по време на строителство на подпокривен етаж на жилищни сгради А1 и А2 в УПИ V-76, кв.10 (ПИ 51500.510.167) по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу““ 289,34 Георгина Костуркова Силови, осветителни, слаботокови 2012
116 “Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец, община Созопол“ 2032 "Палмира РУ'' ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
117 “Промяна по време на строителство на Жилищна сграда в УПИ VII 465 (ПИ 61056.502.452), по плана на с.Равда, Oбщина Несебър- преустройство на складове в жилища на кота +5.60 и кота +8.40” 648 „Парус Груп“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2012
118 “Типов временен поставяем обект в УПИ XVI-37, кв.2 по плана на с. Бръшлян, Община Малко Търново“ 57,36 Денка Господинова Пенева Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2012
119 „Mотополигон“ в УПИ I 50, кв.34, с.Порой, Общ.Поморие, “Обслужваща сграда №1“ и “Обслужваща сграда №2 с трибуна за 200 места“ 483,89 Община Поморие Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление, площадкови кабелни линии, осветление мотополигон, кабелизиране на ВЕП 20kV 2012
120 “Къщи за гости в УПИ I, кв.5 по плана на с.Катунище, община Котел, област Сливен“ 939,3 Каньо Канев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно осветление, площадкови кабелни линии 2012
121 “Врем.магазин за хран. стоки“ на основ.чл.50/т.1 и чл.51/т.1,2 от ЗУТ, в урег.поземлен имот. подейств.ПУП-ПРЗ/ УПИ III-10, кв.7 на кв."Горно Езерово", гр.Бургас, одобрен със заповед №857/30.07.1987г. на Кмета на Община Бургас 32,37 Стоил Ангелов Маджаров Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
122 “Жилищна сграда в УПИ VIII 727, кв.44, кв.Сарафово, гр.Бургас” 1546 „Aнген строй“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
123 „Жилищна сграда с апартаменти, подземни паркоместа, летен бар и басейн“ в УПИ VIII-7052, кв.34 по плана на гр.Свети Влас-Юг, общ.Несебър /за админ.адрес к-с „Порто Парадизо“, гр.Св.Влас/ - промяна по време на строителство 6550 "ВЕНИД-ДЖЕТ" АД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, районно и фасадно осветление, асансьорни уредби 2013
124 “Преустройство на ап.52, ап.53 и ап.54 в два тристайни апартамента- ап.52 и ап.53; и преустройство на ап. 51 с остъкляване на източна тераса със слънцезащитен покрив, на кота +11,20, в блок В на Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ I 5081, 5082, 5083, 5084; м.“Аклади“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ 415,5 „ХАВИА“ ЕООД
Димитър Чепанов
Силови, осветителни, слаботокови 2013
125 “Многофункционална сграда с търговски център, бар и жилища“ в УПИ V, кв.71, по плана на гр.Приморско, община Приморско, Подобект: ЕТАП 3 1990 "МД ИНВЕСТ 2009" ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, пожароизвестяване 2013
126 “Промяна по време на строителство на жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I-518, кв.57а, с.Равда – преработка на ресторант на кота +0.00 и -2.40“ 681,4 Лидия-Барбара Пиетшик Вангелова Силови, осветителни, слаботокови 2013
127 “Магазин „AleSte“, RU 45a“ в многофункционален търговско-развлекателен център Tha Strand, гр.Бургас 24,12 „СТРАНД БУРГАС“ ООД Силови, осветителни, слаботокови 2013
128 “Жилищна сграда в УПИ IX 84, кв.20, по плана на
с. Твърдица, общ.Бургас”
557,87 Димо Аспарухов Аспарухов Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
129 Преработка по врема на строителство – преустройство на складови помещения в жилищна сграда за сезонно ползване с магазин за хр.стоки в УПИ V151, кв.6901, по плана на КК ''Сл.Бряг''- запад, общ. Несебър'' 279,67 Димитър Колев Силови, осветителни, слаботокови 2013
130 “Жилищна сграда в УПИ IV-576, кв.10, по плана на
кв. Ветрен, общ.Бургас”
442,15 Николай Николаев Чакъров Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
131 “Преустройство и пристройка на съществуващо кафе-експресо и магазин за пакетирани стоки в бистро в УПИ I, кв. 50, гр. Приморско, общ. Приморско” 74,39 Дочка Стоянова и Неделчо Стоянов Силови, осветителни, слаботокови 2013
132 „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ I, кв.12, по плана на к-с “Лазур“, гр.Бургас
Подобекти: I-ви, II-ри и III-ти етап
10776 "ДРАКАР" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, асансьорни уредби, пожароизвестяване 2013
133 Преустройство, пристройка и надстройка на същ.жилищна сграда с идентификатор №51500.503.199.2 в УПИ II-общ., кв.18 с идентификатор по одобрена кадастрална карта №51500.503.199, ж.к."Черно море", гр.Несебър, общ.Несебър 449 Милен Стойчев Георгиев Силови, осветителни, слаботокови 2013
134 “Жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.55, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас 680 Даниела Иванова
Петко Лапчев
Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
135 "Преустройство на съществуващи сгради във Винарна и складова база" в УПИ VІ-15, масив 18, с.Страцин, общ.Поморие

Подобект: Промяна по време на строителство на „Експозиционна складова база“

254 "ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП" ООД,
Неделчо Стайков Стайков
Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
136 "Промяна по време на строителство - Жилищна сграда за сезонно ползване с обекти за обществено обслужваща дейност", кв.7501, УПИ II-65 по плана на КК.Слънчев Бряг - Запад, общ.Несебър 5010 „Марвел Травъл“ООД Силови, осветителни, слаботокови 2013
137 “Преработка по време на строителство-Етап 1 и 2 на пристройка с бистро към семеен хотел“ в УПИ V-243, кв.45, гр.Китен 632 „ВАЛЕНА“-ЕООД-гр.Исперих Силови, осветителни, слаботокови 2013
138 “Промяна по време на строителство на апартаментен хотел с обекти за обществено обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“
Подобект: Етап 1 -секции А и Б - преустройство на Спа-център, зала за каланетика и магазин на етаж 1 на кота ±0.00 и +0.60
Подобект: Етап 2 -секции В и Г- преустройство на бистро и магазини на етаж 1 на кота ±0.00 и +0.60
908 „СЛЕ ГРУП“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови 2013
139 “Преустройство по време на строителство от Семеен хотел в Жилищна сграда за сезонно ползване в
УПИ XVII-504, кв.30-А, по плана на с.Равда, Община Несебър”
  Добри Динев,
Йорданка Добрева
Силови, осветителни, слаботокови 2013
140 “Вътрешно преустройство на ап.51 и остъкляване на източна и южна тераса със слънцезащитен покрив, на кота +11,20м, в блок А на Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ I 5081, 5082, 5083, 5084; м.“Аклади“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ 206,6 Владимир Марков Силови, осветителни, слаботокови 2013
141 “Типов временен поставяем обект в УПИ XIII, кв.27 по плана на с. Бяла Вода, Община Малко Търново“ 49,42 Община Малко Търново Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
142 "Складово-производствена база за риба, рибни продукти, мекотели и ракообразни в УПИ V 35, масив 142, м.“Мадика“, землище на гр.Бургас" 1510 „ЕГЕО“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, фотоволтаична инсталация за собствени нужди 2013
143 “Жилищна сграда в УПИ VII-15, кв.2, по плана на
с.Евренозово, община Малко Търново”
136 „Несебър Билдинг“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
144 “Авто-козметичен сервиз,УПИ VII-316,кв.44 по плана на с.Калчево, общ.Тунджа“ 76,6 Ивайло Янков Янков Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2013
145 "Реконструкция на лятно кино "Яворов" в ПИ 57491.503.470 и на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр. Поморие
ПОДОБЕКТ: Обект „L“. Преустройство на работилница в кафе-клуб.
92,7 Община Поморие Силови, осветителни, слаботокови 2013
146 „Жилищна сграда“ в УПИ II-7074, 7075, ПИ 11538.502.199, кв.26 по плана на гр.Свети Влас-Юг, за административен адрес „Малката воденица“ 1600 „Венид“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна, асансьорни уредби, пожароизвестяване 2014
147 Жилищна сграда и апарт хотел с мокър бар и басейни в УПИ VI-8008, кв.44, /ПИ 11538.502.255/ по Плана на гр.Свети Влас-юг, общ.Несебър, /Етъра 4/ 28000 „Венид“ ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитни, асансьорни уредби, пожароизвестяване 2014
148 „Административна, обслужваща и спортно-възстановителна сграда със заведение за хранене в УПИ IV-12, масив 25, местност „Хаджи Тарла“, землище кв.“Лозово“ - ПИ 07079.4.887, по КК на гр.Бургас“- силови и слаботокови инсталации, кабели НН и осветление тенис кортове 728 „Томас“ ЕООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитни, осветление тенис-кортове и площадкови кабелни линии 2014
149 „Жилищна сграда за сезонно ползване“ в УПИ I-495, кв.34Б по плана на с.Равда/61056.501.235/ 941 "ИМПУЛС -СВ" ООД Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2014
150 Жилищна сграда в УПИ II-410, кв.2, по плана на с.Ясна поляна, Община Приморско, Област Бургаска 180.3 Атанас Христов Шипков Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2014
151 “Допълващо застрояване - гараж“ в УПИ VII, кв.48, /ПИ 07079.820.572 по КК/ по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас 48 Ангел Иванов Георгиев, Милка Костадинова Георгиева Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2014
152  Жилищна сграда в УПИ VI-153, кв.30, по плана на с.Дядово, общ.Нова Загорa 145.4 Паскал Димов Паскалев Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2014
153 Жилищна сграда в УПИ XI-153, кв.30, по плана на с.Дядово, общ.Нова Загора  145.4 Йорданка Георгиева Николова Силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитна 2014