Обекти външни електрозахранвания

Обект Възложител Проекти Дата
1 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 2х800kVA в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 2х800кVA" в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър" Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "БИЛДИНГ СИТИ" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
2 "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.3.82, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "БИЛДИНГ СИТИ" ООД Кабелни мрежи 1kV 2008
3 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в ПИ 11538.3.98, местност „Юрта под пътя” землище гр. Св.Влас, общ. Несебър "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в ПИ 11538.3.98, местност „Юрта под пътя” землище гр. Св.Влас, общ. Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.3.98, местност „Юрта под пътя” землище гр. Св.Влас, общ. Несебър "БУЛАРКО" АД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
4 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 2х800kVA в ПИ 11538.3.158, м-ст"Юрта под пътя", землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 2х800кVA" в ПИ 11538.3.158, м-ст"Юрта под пътя", землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.3.158, м-ст"Юрта под пътя", землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "ДРИЙМВИЛ" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
5 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в ПИ 11538.2.70, по плана на м-ст"Юрта", землище гр.Св.Влас, общ.Несебър "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в ПИ 11538.2.70, по плана на м-ст"Юрта", землище гр.Св.Влас, общ.Несебър "МАКОН ГРУП" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2008
6 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в ПИ 11538.2.37, по плана на м-ст"Юрта", землище гр.Св.Влас, общ.Несебър "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в ПИ 11538.2.37, по плана на м-ст "Юрта", землище гр.Св.Влас, общ.Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.2.37, по плана на м-ст "Юрта", землище гр.Св.Влас, общ.Несебър "МЕРКУРИЙ-99" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
7 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ IV-478, кв.3305, по плана на к.к. Сл.бряг-запад, общ.Несебър "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в УПИ IV-478, кв.3305, по плана на к.к. Сл.бряг-запад, общ.Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в УПИ IV-478, кв.3305, по плана на к.к. Сл.бряг-запад, общ.Несебър "МЕРКУРИЙ-99" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
8 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в ПИ 51500.27.13, местност „Юрта Балкана”, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ. Несебър "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в ПИ 51500.27.13, местност „Юрта Балкана”, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ. Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 51500.27.13, местност „Юрта Балкана”, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ. Несебър "МЕРКУРИЙ-99" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
9 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в УПИ VІІ-26, кв.143, по плана на жк."Меден рудник", гр. Бургас "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 1х800кVA" в УПИ VІІ-26, кв.143, по плана на жк."Меден рудник", гр. Бургас "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в УПИ VІІ-26, кв.143, по плана на жк."Меден рудник", гр. Бургас "БИЛДИНГ ГРУПС" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2008
10 "Изграждане на площадкови мрежи 1kV на "жилищен комплекс "Съни Дей 3 -Премиум", ПИ 51500.66.32, местност "Инджекьойско блато", землище на гр.Несебър, Община Несебър. Чавдар Александров Кабелни мрежи 1kV 2008
11 Ел.схема на ЧИ на ПУП - план за застрояване за поземлен имот 010020, м.Соката, землище на кв.Сарафово, общ.Бургас „АРВЕН” АД Ел. схема 2008
12 Ел.схема на ЧИ на ПУП - план за застрояване за поземлен имот 010060, м.Соката, землище на кв.Сарафово, общ.Бургас „АРВЕН” АД Ел. схема 2008
13 Ел.схема на ЧИ на ПУП - план за застрояване за поземлен имот 010156, м.Соката, землище на кв.Сарафово, общ.Бургас „АРВЕН” АД Ел. схема 2008
14 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 2х800kVA в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 2х800кVA" в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 11538.3.81, м.Юрта под пътя, землище на гр.Св.Влас, общ.Несебър „ДЮФ“ ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2009
15 "Изграждане на БКТП 20/0,4kV 2х800kVA в ПИ 51500.505.163, к.к Слънчев Бряг- изток, общ. Несебър "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV 2х800кVA" в ПИ 51500.505.163, к.к Слънчев Бряг- изток, общ. Несебър "Изграждане на площадкови мрежи 1kV в ПИ 51500.505.163, к.к Слънчев Бряг- изток, общ. Несебър "МЕРКУРИЙ-99" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2009
16 "Апартаменти за сезонно ползване "The Hill Club" в имот №201013, м."Юрта балкана", землище на гр.Несебър, община Несебър" - етап 1 Изграждане на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA Кабел 20kV за захранване на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA, изтеглен в нова тръбно-канална мрежа. "Външно ел.захранване – кабелна мрежа НН” Изграждане на районно осветление "Г56 ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД Трафопост 20/0,4kV, Тръбно-канална мрежа, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV, Районно осветление 2010
17 Изместване на кабел 20kV преминаващ през УПИ II, кв.33, кв."Победа", гр.Бургас Църковно настоятелство "Св.Георги Победоносец" Кабели 20kV, 2010
18 Изместване на кабели 1kV преминаващи през УПИ II, кв.33, кв."Победа", гр.Бургас Църковно настоятелство "Св.Георги Победоносец" Кабелни мрежи 1kV 2010
19 "Преустройство на съществуващи сгради във Винарна и складова база" в УПИ VІ-15, масив 18, с.Страцин, общ.Поморие" - Изграждане на площадкови кабелни мрежи 1kV "ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП" ООД Кабелни мрежи 1kV 2010
20 Външно ел.захранване на система за капково напояване - помпа 1", за ПИ 19058, м."Гьотвердията", землище на с.Извор, общ.Бургас "ЛПС" ЕООД Кабелни мрежи 1kV 2010
21 "Изграждане на БКТП 0,315/0,315/20kV, 1250kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022027, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 0,315/0,315/20kV, 1250kVA , в ПИ 022027, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР ПВ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
22 "Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV, 1000kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022104 и 022006, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 0,27/0,27/20kV, 1000kVA , в ПИ 022104 и 022006, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
23 "Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV, 1000kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022177, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 0,27/0,27/20kV, 1000kVA , в ПИ 022177, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР ПВ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
24 "Изграждане на БКТП 0,315/0,315/20kV, 1250kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022178, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 0,315/0,315/20kV, 1250kVA , в ПИ 022178, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
25 Изграждане на БКТП 1, 0,315/20kV, 630kVA и БКТП 2, 0,27/0,27/20kV, 1000kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022198, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие" "КАМЕНАР САНПАУЪР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV 2011
26 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1000kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 000251, м."Юртет", землище на с.Заберново, общ.Малко Търново "Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4kV, 1000kVA в ПИ 000251, м."Юртет", землище на с.Заберново, общ.Малко Търново "ЛАНД ТРЕЙД-2008"ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
27 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006176, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006176, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
28 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006175, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006175, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
29 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006174, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006174, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
30 „ Преустройство на съществуващ трафопост, в УПИ IX-79, м. „Кабата“, землище на с. Винарско, общ. Камено за захранване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XI 70,71,75,76,77,78, м. „Кабата“, землище на с. Винарско, общ. Камено“ „Кабел 20kV за захранване на съществуващ трафопост, в УПИ IX-79, м. „Кабата“, землище на с. Винарско, общ. Камено“ „Агроринг“ ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
31 „Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 002361, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, в ПИ 002361, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "БНРГ Камено" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
32 „Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 002365, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, в ПИ 002365, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "КАМЕНО СОЛАР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
33 „Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 002369, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, в ПИ 002369, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "БНРГ Камено" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
34 „Изграждане на БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 002372, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 0,27/0,27/20kV,1000kVA, в ПИ 002372, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "КАМЕНО СОЛАР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
35 „Изграждане на БКЗРУ 20kV, за захранване на фотоволтаични електроцентрали, в ПИ 002372, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване на нов БКЗРУ 20kV, в ПИ 002372, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "КАМЕНО СОЛАР" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
36 „Временен трафопост 20/0,4 kV, 400kVA за захранване на мобилен асфалтосмесител“, в ПИ 000218, м."Гол баир", землище на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа“ „Кабел 20kV за захранване временен трафопост 20/0,4 kV, 400kVA за захранване на мобилен асфалтосмесител“, в ПИ 000218, м."Гол баир", землище на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа“ СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV“ Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
37 „Временен трафопост 20/0,4 kV, 630kVA за захранване на мобилен асфалтосмесител“, в ПИ 000218, м."Гол баир", землище на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа“ СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV“ Трафопост 20/0,4kV 2011
38 „Преустройство на съществуващ трафопост „Хлебокомбинат, в УПИ II, кв.4, Промишлена зона „Север“, гр.Карнобат“ „ДЕСИЙ“ ЕООД Трафопост 20/0,4kV 2011
39 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006174, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006174, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
40 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006175, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006175, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
41 „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 500kVA, за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006176, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ „Кабел 20kV за захранване нов БКТП 20/0,4kV, 500kVA, в ПИ 006176, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2011
42 "Монтаж на дизел-генератор с АВР към ТНН1 на ТП"Олимп" за нуждите на комплекс "Синева", гр.Св. Влас, общ.Несебър "Сърните" АД Кабелни мрежи 1kV 2011
43 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1000kVA за захранване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 140024, м."Алената пръст", землище на с.Страцин, общ.Поморие – промяна по време на строителство“ "СФ Енерги" ООД Трафопост 20/0,4kV 2012
44 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 800kVA за захранване на находище „Футула“, в ПИ 1, землище на с.Смолник, община Карнобат, област Бургас" „Кабел 20kV за захранване на нов БКТП 20/0,4kV, 800kVA, в ПИ 1, землище с.Смолник, oбщина Карнобат, област Бургас“ "Пътстрой Бургас" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2012
45 "Изместване на трафопост с диспечерско наименование ТП"МВР", гр.Несебър, Община Несебър "Кабели 20kV от с.м. до нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA" в ПИ 51500.502.548, гр.Несебър, Община Несебър "Изместване на кабелна мрежа НН от съществуващ ТП"МВР" към нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA" в ПИ 51500.502.548, гр.Несебър, Община Несебър "Трейд Транс" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2012
46 "Временен трафопост 20/0,4kV, 1000kVA за захранване на мобилен асфалтосмесител", в ПИ 000197, м."Куклука", землище на с.Деветак, общ.Карнобат "Кабел 20kV за захранване на временен трафопост 20/0,4kV, 1000kVA", в ПИ 000197, м."Куклука", землище на с.Деветак, общ.Карнобат'' СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV“ Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2012
47 Курортен комплекс "СВЕТИ ВЛАС" УПИ І-202,233, кв. 1, м. Юрта-Балкана, гр. Несебър, Обект: БКТП 20/0,4kV, 3х1250 kVA с 3 броя дизел генератори, КНН и кабел 20 kV от нова възлова станция 20/20kV в ПИ 51500.31.14 по КК на гр.Несебър (УПИ I-202,223, кв.1, м. Юрта-Балкана, землище на гр.Несебър), Община Несебър "ТЕРА ТУР СЕРВИЗ" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV с 3 бр. Дизел-генератори 2012
48 "Фотоволтаична електроцентрала 499,2kWp, БКТП и присъединяване към 20kV" в УПИ I 20025, масив 20, землище на с.Хаджи Димитрово, общ.Тунджа - промяна по време на строителството по чл.154, ал.2 и ал.5 от ЗУТ
Подобект: "БКТП", "Кабел 20kV"
"ЗАКИ-2009" ЕООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV 2012
49 "Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1х160kVA" в ПИ 180014, землище на с.Искра, общ.Карнобат'' "Шанс 92" ЕООД Трафопост 20/0,4kV 2012
50 „Ремонт, реконструкция и модернизация на Енергийната Система на ТВ Кула Добрич“, ПИ 72624.906.323, м. „Гаази баба“, гр.Добрич, общ.Добрич "НУРТС България" АД Трафопост 20/0,4kV, реконструкция РУ 20kV, реконструкция РУ 1kV 2012
51 „Ремонт, реконструкция и модернизация на Енергийната Система на РРТС "Ореляк“, ПИ 015087, землище на с.Лъжница, общ.Гоце Делчев "НУРТС България" АД Трафопост 20/0,4kV, реконструкция РУ 20kV, реконструкция РУ 1kV 2012
52 „Ремонт, реконструкция и модернизация на Енергийната Система на ТВ- Кула – София“, бул. “Алея Яворов“ № 2, м.“Борисовата градина“, р-н Изгрев, гр.София "НУРТС България" АД Трафопост 20/0,4kV, реконструкция РУ 20kV, реконструкция РУ 1kV 2012
53 „Ремонт, реконструкция и модернизация на Енергийната Система на ТВ Кула Варна“, ПИ 10135.2506.155, м. „Ташлъ тепе“, гр.Варна, общ.Варна "НУРТС България" АД Трафопост 20/0,4kV, реконструкция РУ 20kV, реконструкция РУ 1kV 2012
54 ПУП - ПРЗ за ПИ 67800.50.69, м."Куку баир", землище гр.Созопол, общ.Созопол Росен Манчев Ел. схема 2012
55 Подробен устройствен план – ПУП, за имот №000050 - общински, землище на с.Порой, общ.Поморие Община Поморие Ел. схема 2012
56 "Кабел НН за захранване на фотоволтаична електроцентрала", в УПИ III-30, кв.9 по ПР на с.Приселци, общ.Несебър /ПИ 58431.501.307 по КК/" "КРЕМИ" ООД Кабелни мрежи 1kV 2012
57 Подробен устройствен план – ПУП, за имот №000050 - общински, землище на с.Порой, общ.Поморие Община Поморие Ел. схема 2012
58 "Нов БКТП 20/0,4kV, 1х630кVA" в УПИ XX -255 (ПИ №07079.604.255), кв.13, ПЗ "Север" гр.Бургас за захранване на складова производствена база", в УПИ XVIII-3 (ПИ №07079.604.3) и УПИ XX -255 (ПИ №07079.604.255), кв.13, ПЗ "Север" гр.Бургас "Андезит" ООД Трафопост 20/0,4kV 2013
59 "Площадкови мрежи НН на складова производствена база", в УПИ XVIII-3 (ПИ №07079.604.3) и УПИ XX -255 (ПИ №07079.604.255), кв.13, ПЗ "Север" гр.Бургас "Андезит" ООД Кабелни мрежи 1kV 2013
60 Реконструкция на ТП „Помпа 4“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV – Производствена база на „Черноморски солници“ , гр.Бургас "M-Черноморски солници" AД Мерене 20kV 2013
61 Реконструкция на ТП „Помпа 5“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV – Производствена база на „Черноморски солници“ , гр.Бургас "M-Черноморски солници" AД Мерене 20kV 2013
62 Реконструкция на ТП „Помпа 6“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV – Производствена база на „Черноморски солници“ , гр.Бургас "M-Черноморски солници" AД Мерене 20kV 2013
63 „Изграждане на нов БКТП „1“ 10/0,4kV, 2x1600kVA“ и нов БКТП „2“ 10/0,4kV, 2x1600kVA“за захранване на база за производство на алуминиеви профили“ в УПИ II-15, 16, масив 38, м.“Недялкови каби“ в землището на с.Дебелт, Община Средец „АЛТЕСТ“ ЕООД Трафопост 10/0,4kV – 2бр. 2013
64 "Кабели 10kV - 2бр. от ПС"Дебелт" до съединителни муфи" в ПИ 385001, землище на с.Дебелт, Община Средец „АЛТЕСТ“ ЕООД Кабели 10kV 2013
65 "Кабели 10kV - 2бр. от съединителни муфи до нов БКТП „1“ 10/ 0,4kV, 2x1600kVA и нов БКТП „2“ 10/ 0,4kV, 2x1600kVA за нуждите на цех за производство за алуминиеви профили“ в УПИ II-15, 16, масив 38, м.“Недялкови каби“ в землището на с.Дебелт, Община Средец „АЛТЕСТ“ ЕООД Кабели 10kV 2013
66 Реконструкция на ТП „Благоев“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV за нужите на мелница, ул.Славянска №52, гр.Айтос „Георги Тончев и Сие“ ЕООД Мерене 20kV 2013
67 Реконструкция на ТП „Приморец“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV, гр.Бургас „Булгариен Директ Райзен“ ЕООД Мерене 20kV 2013
68 Реконструкция и модернизация на външно ел.захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н. на Пристанище Бургас ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", ГУ-СОФИЯ Трафопост 20/0,4kV, реконструкция РУ 20kV, кабели 20kV 2013
69 Модернизация и изграждане на нови електро-силови и слаботокови инсталации за захранване на сегашни и бъдещи обекти, попадащи в "Зона за обществен достъп - Фаза Първа"
- Силови площадкови кабели
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", ГУ-СОФИЯ Кабелни мрежи 1kV 2013
70 Модернизация и изграждане на нови електро-силови и слаботокови инсталации за захранване на сегашни и бъдещи обекти, попадащи в "Зона за обществен достъп - Фаза Първа"
- Слаботокови площадкови кабели
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", ГУ-СОФИЯ Слаботокови кабелни и оптични мрежи 2013
71 Изместване на кабели 20kV в УПИ Х- 117, 129, 116, кв.6 по плана на к-с Зорница, гр. Бургас "Грийнлайф-инвест" ЕООД Кабели 20kV 2013
72 Изместване на кабели НН в УПИ ХVIII- 129, 116, 117, кв.6 по плана на к-с Зорница, гр. Бургас "Грийнлайф-инвест" ЕООД Кабелни мрежи 1kV 2013
73 Ел. схема към ПУП - ПЗ за ПИ 73571.27.9, м."Боруна", землище на с.Тънково, Община Несебър „ПРИТИ ЛАЙФ“ ООД Ел. схема 2013
74 Ел. схема към ПУП - ПЗ за ПИ 73571.27.139, м."Боруна", землище на с.Тънково, Община Несебър „ПРИТИ ЛАЙФ“ ООД Ел. схема 2013
75 „Външно ел.захранване на хотелски комплекс "Лунна пътека“ , ПИ 11538.502.68 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VI-6026,6027,6059 кв.9 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг) "Вечил 1" ООД Трафопост 20/0,4kV, Кабели 20kV, Кабелни мрежи 1kV 2013
76 "Реконструкция на крайбрежна алея "Яворов" в отсечката между стария кей и входа на лятното кино" в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473 и ПИ 57491.503.470, гр. Поморие, Община Поморие Община Поморие Улично осветление, кабелни мрежи 1kV 2013