Обекти

”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2729,76 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-1бр, 1x630kVA-3бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033145, местност „Сепетлика”, землище на...

”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2845,42 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-2бр, 1x630kVA-2бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033138, местност „Сепетлика”, землище на...

„Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация на МОЛ Галерия, гр.Бургас“

"Изграждане на мълниезащитна инсталация на фотоволтаична централа", УПИ II-64, землище на с.Безмер, община Тунджа"

"Реконструкция на крайбрежна алея "Яворов" в отсечката между стария кей и входа на лятното кино" в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473 и ПИ 57491.503.470, гр. Поморие, Община Поморие

Реконструкция на ТП „Помпа 5“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV – Производствена база на „Черноморски солници“ , гр.Бургас

"Апартаменти за сезонно ползване "The Hill Club" в имот №201013, м."Юрта балкана", землище на гр.Несебър, община Несебър" - етап 1 Изграждане на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA Кабел 20kV за захранване на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA, изтеглен в нова тръбно-канална мрежа. "Външно ел.захранване –...

Жилищна сграда и апарт хотел с мокър бар и басейни в УПИ VI-8008, кв.44, /ПИ 11538.502.255/ по Плана на гр.Свети Влас-юг, общ.Несебър, /Етъра 4/

„Жилищна сграда“ в УПИ II-7074, 7075, ПИ 11538.502.199, кв.26 по плана на гр.Свети Влас-Юг, за административен адрес „Малката воденица“

„Сграда със смесено предназначение“ в УПИ I, кв.12, по плана на к-с “Лазур“, гр.Бургас Подобекти: I-ви, II-ри и III-ти етап

„Жилищна сграда с апартаменти, подземни паркоместа, летен бар и басейн“ в УПИ VIII-7052, кв.34 по плана на гр.Свети Влас-Юг, общ.Несебър /за админ.адрес к-с „Порто Парадизо“, гр.Св.Влас/ - промяна по време на строителство

“Апартаментен хотел с обекти за общ.обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“ - Етап 1 – сгради А и Б, Етап 2 -сгради В и Г, Етап 3 – сгради Д и Е

“Жилищна сграда в ПИ 61056.502.452, по плана на с.Равда, община Несебър”

“Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ IV-76, кв.10(ПИ 51500.510.166), по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу“”

“Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „А”

  • “Сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда“ в УПИ II 5089, 5090 , м. “Аклади”, землище на гр. Черноморец - Сграда „А”
  • “Сгради за отдих и курорт и...

“Преработка по време на строит.сграда под тенискорт в компл.жилищни сгради в имот 21191, м.Уруч енде, с.Кошарица

Ваканционeн комплекс с апартаменти, магазини, офиси, снек барове, открити басейни в ПИ 002014, м. "Юрта”, землище гр.Св. Влас, Община Несебър - „Сплендидо маре“

„Жилищна сграда” В УПИ І-22, кв. 16, к-с "Изгрев", гр.Бургас

“Ваканционен комплекс ЕМБЕРЛИ”, ПИ 44094.502.278/ УПИ IV-239, 260, кв.5/, с.Лозенец, общ.Царево