Мълниезащитни и заземителни инсталации

Обект Възложител Проекти Дата
1 "Изграждане на мълниезащитна инсталация на фотоволтаична централа", УПИ I-63, землище на с.Безмер, община Тунджа" ”БЕЗМЕР ЕНЕРДЖИ” ООД Мълниезащитна инсталация 2010
2 "Изграждане на мълниезащитна инсталация на фотоволтаична централа", УПИ II-64, землище на с.Безмер, община Тунджа" ”БЕЗМЕР ЕНЕРДЖИ” ООД Мълниезащитна инсталация 2010
3 Промяна по време на строителство на сгради за отдих и курорт и обслужваща сграда в УПИ II 5089,5090 , м. Аклади, землище на гр.Черноморец „Палмира РУ“ ЕООД Мълниезащитна инсталация 2011
4 “Апартаментен хотел в УПИ V- 23, кв.5, м.“Пясъка“, гр.Приморско“ „Евробилдинг Инженеринг“ ООД Мълниезащитна инсталация 2011
5 „Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация на МОЛ Галерия, гр.Бургас“ „Лайтанинг Протекшън Груп“ ООД Мълниезащитна и заземителна инсталация 2012
6 "Апартаментен хотел с обекти за общ.обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“ „СЛЕ ГРУП“ ООД Мълниезащитна инсталация 2012
7 "Mълниезащитна инсталация на гараж за машини и техника" в УПИ XXVIII-214 в кв.18 по ПУП на гр.Камено, община Камено „Караборунски“ ООД Мълниезащитна инсталация 2013
8 “Промяна на предназначението на склад за алуминиеви профили в база за производство на алуминиеви профили“ - УПИ II-15, 16, масив 38, м.“Недялкови каби“ в землището на с.Дебелт, общ.Средец – преработка по време на строеж по чл.154 от ЗУТ „Алтест“ ЕООД Мълниезащитна и заземителна инсталация 2013