Конвенционална мълниезащитна инсталация

Конвенционална мълниезащитна инсталация

Проектираната мълниезащитната инсталация, тип конвенционална, трябва да отговаря на Наредба №4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, голи метални проводници и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Тя се изпълнява открито над покрива, с гол алуминиев проводник, положен на специални изолационни подложки, избрани в зависимост от материала, с който е изпълнен покрива. От мълниеприемната мрежа към земята се спускат няколко токоотвода/броят им се указва в наредбата/, които се изпълнят с екструдиран кръгъл алуминиев проводник, положен и укрепен скрито под фасадната изолация на сградата. Всички връзки между мълниеприемната мрежа и токоотводите се изпълнят с клемни съединения - мултиклеми.

За защита на неметалните части на покрива на сградата/комини и др./, както и на всички съоръжения монтирани на покрива, като /ТV антени, колектори, вентилационни устройства и др./, които се издигат над него, да се поставят допълнителни мълниприемници от кръгъл проводник или мълниеприемни пръти с подходяща височина, свързани към мълниeприемната мрежа. Към мълниеприемната мрежа се свързяват и всички метални нетоководещи части разположени на покрива – метални парапети, метални тръби, олуци и др.

Стойността на преходното съпротивление на заземителната уредба на мълниезащитната инсталация е указано в Наредба №4.