Кабелни линии 20kV

Линии средно напрежение

При проектиране на кабелни линии, областта на средното напрежение в електроснабдителните системи на промишлените предприятия обхваща 6, 10, 20 и 35 kV. С напрежения 6 и 10 kV се захранват вътрешните електроснабдителни мрежи при наличие на мощни електродвигатели на напрежение 6 и 10 kV или когато промишленото предприятие има собствена топлоелектрическа централа с генераторно напрежение 6 и 10 kV. Напрежения 20 kV се използват за захранване на външната електроснабдителна система на малки и средни промишлени предприятия, както и като основно напрежение за вътрешната електроснабдителна система. С 35 kV се захранва цялата или част от вътрешната електроснабдителна система, когато в промишленото предприятие има мощни консуматори на напрежение 35 kV, например вентилни преобразуватели, стоманодобивни пещи и други. С напрежение от 35 kV се захранват и група подстанции 35/0.4 kV със схема “дълбок въвод”, както и отдалечени консуматори.