Фотоволтаични централи

Фотоволтаични централи

фотоволтаична електроцентрала“

Производството на електрическа енергия от енергията на слънцето се основава на принципа на фотоволтаичния ефект.

Слънчевата клетка (наричана също фотоволтаична клетка) е полупроводниково устройство, което преобразува фотоните (светлината) в електричество. Това преобразуване се нарича фотоволтаичен ефект.

Най-разпространените видове слънчеви клетки са на основата на силиций, като едните биват дебелослойни - от кристален силиций, а другите тънкослойни - от аморфен силиций.

Subscribe to RSS - Фотоволтаични централи