Слаботокови инсталации

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителна инсталация

Проектираната сигнално-охранителната система се състои от контролен панел, клавиатура, обемни датчици, акустични датчици, магнитни контакти и външна сирена.

За техническа охрана се използват магнитни контактни датчици за входните врати на сградата, акустични датчици за счупено стъкло на прозорците и обемни датчици за oхраняваните помещенията, магнитни контактни датчици за вратите към всяка от зоните с различен режим на работа и др.

Контрол на достъпа

Контрол на достъпа

Проектираните системите за контрол на достъпa осигуряват централизирано управление и контрол на достъпа до всички видове помещения – магазини, офиси, сгради, търговски обекти и др.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Проектираните системи за видеонаблюдение биват аналогови, полуцифрови и цифрови, в зависимост от типа на използваното оборудване.

Аварийно-оповестителна инсталация

Аварийно-оповестителна инсталация

Проектираната система за гласово оповестяване се състои от контролен панел, поддържащ линии, към които се включват високоговорители. Към контролния панел е възможно да бъде свързан ръчен микрофон, чрез който се предават директни гласови съобщения. Могат да бъдат разширени допълнително и с допълнителни панели, които се свързват към основният контролен панел.

Системата за гласово оповестяване дава възможност да се инструктират намиращите се в защитавания обект хора за действията, които незабавно трябва да предприемат.

Пожароизвестяване

Пожароизвестителна инсталация

Основното предназначение при проектирането на пожароизвестителната система (ПИС) е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да изработи алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/системи.

Пожароизвестителните системи са разделени на два основни вида:

Телевизионна инсталация

Проектиране на телевизионна инсталация

Телефонна и LAN мрежа

Проектиране на телефонна и LAN инсталации

Звънчево-домофонна инсталация

Звънчево-домофонна инсталация

С проектирането на домофонни системи, основната им функция е да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда, за да се контролира достъпът в нея чрез дистанционно отваряне на входната и врата.

Всяка домофонна система обхваща и се състои от три основни възела:

1.входно домофонно табло с имената на живущите в сградата, поставено извън нея обикновено до нейния вход;

Subscribe to RSS - Слаботокови инсталации