Проектиране до разрешение за строеж

Проектиране до разрешение за строеж

Основната дейност на „Елмекс груп“ ООД е изработване на инвестиционни проекти и проекти в областта на електроенергетиката.

Екипа ни е съставен от висококвалифицирани професионалисти.

Във фирмата работят на постоянен трудов договор електроинженери, с пълна и ограничена проектантска правоспособност, с богат опит в инвестиционното проектиране, в областта на електроенергетиката и строителството.

Subscribe to RSS - Проектиране до разрешение за строеж