Вътрешни инсталации

Силови инсталации

Силова инсталация

Основна цел при проектирането на силовата инсталация е да подсигури конкретното помещение, с електрическа енергия за предвидените стационарни и преносими ел.уреди.

Съгласно Наредба№3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, към всяка електрическа инсталация се поставят определени условия, на които тя трябва да отговаря, а именно:

Осветителни инсталации

Осветителни инсталации

Основна цел при проектирането на осветителната инсталация е да осигури подходящата осветеност в конкретното помещение, в което тя е изпълнена.

В зависимост от предназначението си осветлението бива:

- работно

Subscribe to RSS - Вътрешни инсталации