Басейни

Басейни

Басейнът е сложно хидротехническо съоръжение, изискващо прецизен подход към целия работен цикъл от проекта до изграждането. При проектирането на ел.частта на басейните основен фактор е безопастността. Основните елементи на електрооборудване то на един басейн са:

-помпа/и – биват различни видове, монтира се в специално фълтърно помещение, извършва циркулацията на водата в басейна;

-прожектори – биват различни видове много(многоцветни, LED), монтират се на сетната на басейна, предимно са халогении, захранвани през трансформатори, монтирани в фълтърното помещение;

-отопление – биват различни видове много(серпентина, слунчеви колектори, термопомпи)