Активна мълниезащита

Мълниезащитна инсталация – с мълниеприемник с изпреварващо действие

При проектирането на мълниезащитни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Този тип мълниезащитни инсталации се използва предимно при обекти, при които площта на покривите на сградите в имота е голяма, сградите са няколко, и/или когато тябва да се защитят и площите около обекта, а чрез конвекционалните (пасивни) мълниезащитни инсталации не може да се осигури надеждна защита от попадения на мълнии .

Целта на мълниезащитната инсталация с изпреварващо действие е при най-малката предпоставка за протичане на мълния между облак и защитавания обект, мълниеприемникът с изпреварващо действие да ускори това протичане, да привлече мълнията, защитавайки обекта, и да я отведе в земята.

Надежността, работоспособността и параметрите на избраният мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да бъдат доказани с удостоверение за качество, издадено от акредетирана лаборатория.

Принципът на действие е следният: при възникване на гръмотевична буря се създават локални електрически полета, които задействат тригерна генераторна система, монтирана в приемника. Системата генерира импулси с високо напрежение, които предизвикват т.нар. ”ефект Корона” на електрода на приемника. Електродите са монтирани в тръба на “Вентури”, която усилва скоростта на получените високоволтови импулси над приемника. По този начин се променя времето за приемане на мълнията. Така устройството от този тип ”улавя” мълнията по-рано отколкото обикновен мълниеприемен прът при еднакви условия. Тригерната генераторна система се захранва от пренапрежението в атмосферата, така че не е необходимо ел.захранване на системата.